despre platforma industrială

DINAMICA social-culturală în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej (Lucrările simpozionului din 30-31 ianuarie 1970) / Comitetul județean de Cultură și Artă Bacău. Comisia pentru difuzarea științei

sta-3

Documentele (foto, video, PDF) pot fi trimise pe adresa: lilibalcanasu@onestipedia.ro / Pentru transmitere mesaj și contact telefonic, completați formularul: