1952

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri, nr. 1635 se inițiază Construirea Grupului Industrial Borzești și a orașului muncitoresc Onești

HCM 1683/1952 prin care se aprobă construirea Rafinăriei nr.10, Onești

         1952-1960: s-au construit cartierele Tineretului și Cașin situate pe bulevardele Republicii și Oituz. Pe dealul Cuciur s-a construit stația de denisipare-tratare-filtrare a apei din pânza freatică a răului Cașin

           1966-1970: construcția clădirilor în intervalul râurilor Cașin, Trotuș, Oituz, Casa de Cultură și Hotelul Trotuș

           1971-1975: extinderea spre sud-vest în lungul terasei inferioare a Cașinului și începerea lucrărilor în cartierul Mărășești

           1976-1980: construirea cartierului de locuințe la vest de Casa de Cultură și finalizarea cartierului Victor Babeș

           1981-1990: construirea locuințelor în cartierul Mărășești, pe direcția Adjud-Târgu Ocna, finalizarea modernizării cartierului Mal și urbanizarea cartierelor Cuciur și Buhoci

Documentele (foto, video, PDF) pot fi trimise pe adresa: lilibalcanasu@onestipedia.ro / Pentru transmitere mesaj și contact telefonic, completați formularul: