Cronologie

Bibliografie:
VERDE, Rozalia; VERDE, Teodor: Monografia municipiului Onești / Onești: Editura Magic Print, 2003; Date monografice din arhiva Combinatului Petrochimic Borzești, 1975 (documente furnizate de către dl Ghiță Teacă)

1952

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri, nr. 1635 se inițiază Construirea Grupului Industrial Borzești și a orașului muncitoresc Onești

HCM 1683/1952 prin care se aprobă construirea Rafinăriei nr.10, Onești

         1952-1960: s-au construit cartierele Tineretului și Cașin situate pe bulevardele Republicii și Oituz. Pe dealul Cuciur s-a construit stația de denisipare-tratare-filtrare a apei din pânza freatică a răului Cașin

           1966-1970: construcția clădirilor în intervalul râurilor Cașin, Trotuș, Oituz, Casa de Cultură și Hotelul Trotuș

           1971-1975: extinderea spre sud-vest în lungul terasei inferioare a Cașinului și începerea lucrărilor în cartierul Mărășești

           1976-1980: construirea cartierului de locuințe la vest de Casa de Cultură și finalizarea cartierului Victor Babeș

           1981-1990: construirea locuințelor în cartierul Mărășești, pe direcția Adjud-Târgu Ocna, finalizarea modernizării cartierului Mal și urbanizarea cartierelor Cuciur și Buhoci

1953
 • A luat ființă Biroul de Miliție Onești;
 • A început construcția Termocentralei Borzești;
 • Termocentrala Borzești – prima mare centrală de termoficare din țară. Oneștiul devine primul oraș din țară complet termoficat;
1955
 • A luat ființă Unitatea de pompieri militari Onești;
 • A luat ființă Spitalul Unificat de Șantiere (în câteva barăci de pe strada Victor Babeș);
1956
 • Prin Decretul nr. 12 din 17 ianuarie, Comuna Onești a fost declarantă oraș de subordonare raională;
 • 1 august: A intrat în funcțiune Rafinăria nr. 10 Onești (cea mai mare rafinărie din Moldova);
 • A început construcția Combinatului Chimic Borzești;
 • la recensământul din acest an s-au înregistrat la Onești, 253 locuitori;
1956
 • 1 august – data primei cantități de producție, de pe platforma industrială, prin intrarea în funcțiune a instalației de desalinare electrolitică și instalației de distilație atmosferică și vid nr.1
1957
 • Biblioteca orășenească se mută în clădirea Căminului Cultural (fosta școala de șapte ani) din strada Oituz
 • Înființarea Grupului Școlar Petrol-Chimie
 • Înființarea Întreprinderii de Șantiere Construcții-Montaj Onești, ulterior C.Ind.
 • HCN 1496/1957 prin care se aprobă construirea Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice.
1958
 • S-a înființat primul Muzeu de Istorie a orașului la parterul blocului de pe bdul Republicii, nr.4;
 • Înființarea cooperativei “Meseriașii Progresiști” ulterior Meșteșugărească “Flacăra”;
 • A început construcția Combinatului de Cauciuc Sintetic și Produse Petrochimice Onești;
 • Prin Decretul nr.541 din 27 octombrie, orașul Onești devine oraș de subordonare regională;
1959
 • S-a înființat Casa Orășenească de Cultură (în zona actualei Primării);
 • A luat ființă Liceul nr.1 (astăzi C.N. “Grigore C. Moisil”);
1960
 • A fost dată în folosință Școala Generală nr.1;
 • In Onești exista un singur cinematograf (aflat într-o clădire veche), un restaurant “Doina” (în zona actualei incinte dintre strada Poștei și b-dul Oituz) și o cofetărie pe strada principală a vechii comune;
 • Vârsta medie a locuitorilor Oneștiului este de 28 ani și orașul are cel mai mare număr de intelectuali la mia de locuitori;
 • S-a înființat colectivul “Teatrul Popular” pe lângă clubul muncitoresc “Constructorul, care a reușit să obțină medalia de aur la Festivalul de teatru “I.L.Caragiale”, faza pe țară în 1962 și 1968;
1961
 • S-a finalizat construirea sediului Oficiului de Poștă, Telegraf, Telefon și Radio;
 • Se dă în folosință Școala Generală nr.5 (actuala Școală cu clasele I-VIII “Ghiță Mocanu”);
 • Pentru construcția b-dului Oituz, se demolează sediul în care se află biblioteca orășenească. Aceasta se mută în trei săli de la “Casa Pionierilor”, până în anul 1963;
 • Se constituie Comunitatea elenă ca o necesitate de forță de muncă pentru platforma industrială. Proveniți din din Colonia de greci din Moinești unde au fost aduși pe criterii de vârstă, întreaga familie reunindu-se pe parcursul șederii lor. Reîntoarcerea în Grecia începe prin anii ’70;
 • Pentru filmul “Post restant” în regia lui Gheorghe Vitanidis, o parte din exterioare s-au filmat în Onești;
1962
 • S-a dat în folosință Liceul nr.2 (actual Colegiul Sportiv “Nadia Comăneci”);
 • Cenaclul literar “Alexandru Sahia” (debut 1960) își schimbă numele in Cenaclul literar “George Calinescu”;
 • Delegația sovietică în frunte cu Nickita Hrusciov și delegația guvernamentală a R.D. Germane, vizitează Oneștiul și platforma industrială;
 • Se lansează melodia “Onești, Onești, zămbet cald pe harta țării” de Temistocle Popa pe versurile lui Traian Iancu;
 • 1 aprilie – prima cantitate de izopropil-benzen
1963
 • Finalizarea construcției lacului artificial Belci pe râul Tazlău utilizat în scop turistic și de agrement. Lacul are o suprafață de 250 ha (lungime de 4,5 km și lățime de 1 km) și capacitate de 12,5 milioane metri cubi. Proiectat inițial pentru furnizare de apă industrială la complexul Petrochimic Borzești, utilizat ulterior în scop de agrement dar și pentru cantonamentele sportive ale echipelor de canotaj academic și caiac-canoe;
 •  Pe malul lacului se inaugurează Complexul turistic Belci “Tabăra arcașilor”cu peste 500 de locuri, 3 cabane, terenuri de sport și debarcader;
 • Ia ființă Stațiunea de Mașini Agricole;
 • Bibliotecii orășenești i se atribuie spațiu în trei apartamente de bloc pe strada Progresului (astăzi “ General Radu R. Rosetti”) ulterior adăugânduse încă două apartamente;
 • 5 mai – prima șarjă de cauciuc sintetic românesc;
1964
 • Apare romanul “Martor în constelații” de Ion Ruse inspirat de construirea și punerea în funcțiune a Rafinăriei Onești, în perioada 1955-1956, făcând totodată și o descriere fidelă a împrejurimilor Oneștiului (în roman figurând cu numele Șireni)
 • Pentru mozaicul din plăci de ceramică, gresie și ardezie aflat pe fațada Cinematografului Oituz, artiștii Sanda Stratilat, Eugen Patraș și Florin Pârvulescu au fost distinși cu premiul UAP.
1965
 • martie : Prin Hotărârea Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, orașul Onești primește denumirea de Gheorghe Gheorghiu Dej (dupa decesul fostului președinte);
 • debutul gimnasticii feminine prin activități specifice desfășurate, sub conducerea profesoarei Maria Simionescu, într-o sală din cartierul TCR;
 • 1 septembrie: s-a dat în folosință Complexul Spitalicesc al orașului. Arhitecți: Emilian Machedon, Alice Lepedatu și Silvia Granet;
1966
 • A luat ființă Liceul Industrial de Chimie (actual T. “Petru Poni”);
 • Aprilie: Oneștiul este vizitat de către delegația R.S.F Jugoslavia, condusă de președintele Iosif Broz Tito;
 • Septembrie: Nicolae Ceaușecu și I.Gh. Maurer vizitează Complexul Industrial Onești-Borzești;
 • Învățătoarea Covăceanu Eugenia de la Școala Generală nr.1 căștigă concursul de manuale școlare și i se acordă dreptul de autor pentru manualul “Aritmetica” clasa a III-a. Manualul a fost utilizat de către elevii din întreaga țară între anii 1967-1980;

 

 • Populația Oneștiului (conf. Recensământului din 15 martie 1966):   35.663 locuitori:

persoane născute în alte localități:   28.224 (79,1 %)

-persoane născute în oraș:                     7.439 (20,9 %)

1967
 • S-a înființat cineclubul “Cotidian”;
 • A fost inaugurată Casa de Cultură a Sindicatelor (800 locuri);
 • A fost inaugurată Sala de gimnastică (actualmente “Nadia Comăneci”);
1968
 • Inaugurarea Hotelului Trotuș și a complexului de alimentație publică aferent
 • 16 februarie: prin Legea nr.12 privind reorganizarea administrativă în județe, orașul devine municipiu având în componenta localitățile: Borzești, Slobozia, Gura Văii, Ștefan cel Mare
 • S-a reînființat Judecătoria orașului
 • S-a dat în folosință actuala Gară orașului;

 

 • Platforma petrochimică realizează 40% din producția industrială a județului;
 • Oneștiul este orașul cu cea mai spectaculoasă creștere a populației prin imigrare, devenind orașul cel mai nemoldovean din Moldova
 • Apare romanul “Intrusul” de Marin Preda al cărui acțiune este inspirată de evenimente, locuri și oamenii din oraș și de pe platforma industrială, studiate de către autor în vizita sa la Onești în anul 1962;
1969
 • Comasarea unităților de pe platforma industrială în Grupul Industrial de Petrochimie Borzești întins pe 6 km, cu un număr de 12.000 salariați;
 • 6-8 iunie: prima ediție a Zilelor Culturii Călinesciene organizat de Cenaclul literar “George Călinescu”;
 • septembrie: Se înființează Liceul special de Gimnastică (actualul Colegiul Sportiv “Nadia Comăneci”);
 • Se dă în folosință Leagănul de copii (clădirea actualului Centrul Rezidențial “Alexandra”);
 • Numărul de locuitori:
  • fără comune suburbane:   39.703 locuitori
  • cu comune suburbane:     55.049 locuitori
1970
 • Ia ființă Centrul de pregătire olimpică a lotului de gimnastică feminină
 • Grupul școlar profesional și Liceul industrial de chimie se unesc formând Complexul Școlar Petrol-Chimie
 • A fost dat în folosință Centrul Stomatologic cu 10 cabinete, o sală de intervenții chirurgicale, cinci laboratoare, un serviciu de radiologie dentară;
 • Prima manifestare de protest la adresa conducerii comuniste a țării pornită de la un “Comitet de inițiativă”, constituit la Onești, format din Ion Stamatin, Gheorghe Petrescu, Tudorel Barbu, Laurențiu Divile care au trimis manifeste în toată țara. Participanții au fost arestați și condamnați la ani grei de închisoare;
  • În Onești erau construite 773 apartamente
  • Sistemul de învățământ:

  Absolvenți de școală generală

  Absolvenți de liceu

  Locuitori ai orașului

  5.673 Curs de zi 2.026
  Din comune suburbane

  2.509

  Curs seral/fără frecvență

  968

  TOTAL 8.182 TOTAL

  2.994

  • Producția chimică a Grupului Industrial de Petrochimie Borzești reprezintă 99,9% din producția industriei chimice din județ și 8% pe țară;
1972
 • A luat ființă Societatea Culturală “George Călinescu”;
1973
 • Grupul Industrial Petrochimie devine Combinatul Petrochimic Borzești (HCM 367/1973);
 • A fost dat în folosință Depozitul PECO Borzești;
 • A luat ființă Clubul Sportiv Municipal cu secții de haltere, judo, lupte, modelism, tenis de câmp, atletism, culturism;
 • 18 iulie: s-a inaugurat clădirea Judecătoriei municipiului în care funcționează și Procuratura, Notariatul de Stat și Colectivul de avocați;
1974
 • Poșta Romană a emis două cărți poștale având imaginea și legenda: Borzești Uzina Chimică din G.I.P Borzești și Borzești – Combinatul Chimic
1975
 • S-au finalizat lucrările la Hala din Piața Centrală Agroalimentară;
 • Nadia Comăneci devine campioană absolută europeană la Campionatele Europene de Gimnastică de la Skien-Norvegia;
1976
 • Începe producția la Secția Confecții Textile (actualmente Modeon);
 • Începe producția la Întreprinderea de Utilaj Chimic (IUC) Borzești (ulterior UTON);
 • Nadia Comăneci prin participarea la Olimpiada de la Montreal devine prima gimnastă din lume notată cu nota 10;
 • Regele Baudouin al Belgiei și regina Fabiola vizitează Combinatul Petrochimic Borzești și Liceul cu specific sportiv din Onești din dorința de a se întâlni cu gimnastele Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu;
1977
 • Instalarea Centralei telefonice automate interurbane din municipiu;
 • A fost dată în folosință Fabrica de Produse Lactate (capacitate de 25.000 litri pe zi);
 • Cutremurul de la 4 martie a adus prejudicii clădirilor de pe strazile 30 Decembrie (actual George Calinescu), Poștei, Progresului (actual General Radu R. Rosetti), Mărășești și o parte din b-dul Oituz;
 • Structura populației active:

  Industrie

  55,8 %

  Construcții

  14,6 %

  Învățământ/ Cultură

  5,8 %

  Sănătate

  5,7 %

  Transport/ Telecomunicații

  3 %

1979
 • S-a reamenajat Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, din bdul Oituz;
 •  Realizări:

  pe plan județean:

  • 34,7 % din producția industrială

  pe plan național:

  • 98,5 % din producția de cauciuc sintetic
  • 24,7 % din producția de sodă caustică
1980
 • A fost scos de sub tipar primul roman scris de Domnica Gârneață, “Pe drum de seară” având ca subiect aspecte din cotidianul oneștean;
 • Suprafața spatiului verde ce revine unui locuitor: 31,3 m2/loc;
1981
 • 18 martie: grav accident la instalația Policlorură de Vinil Suspensie a Uzinei Chimice în urma căruia și-au pierdut viața trei oameni și mai mulți au fost răniți;
1984
 • Indicatori edilitari urbanistici:

Lungimea străzilor de distribuire a apei

99,7 %

Lungimea străzilor iluminate electric

60 km

Apa distribuită pentru uz casnic

5.604 m3

Gaze distribuite pentru uz casnic

3.638 m3

1985
 • S-a deschis complexul comercial “Stejarul”, pe locul fostului conac de la Borzești a lui Henri Bogdan;
 • La studioul “Animafilm” București s-a realizat un film de desene animate adaptat după legenda “Stejarului din Borzești”;
 • Populația municipiului: 52.351 locuitori

  Locuitori pe grupe de vârstă

  0 -15

  35,50 %

  16 – 59

  59,90 %

  60 și peste

  4,60 %

   

 • Fondul de locuințe:

  Ansambluri cu 3-6 niveluri

  50,3 %

  Ansambluri cu 1-2 niveluri

  32 %

  Mai mult de 6 niveluri

  17,5 %

1986
 • În cadrul Combinatului Petrochimic Borzești, la Uzina de Petrol, intră în funcțiune instalația DETOL de obținere a benzenului prin dezalchilarea toluenului;
1987
 • Populația municipiului:   53.040 locuitori;
1988
 • Orașul rezidențial are următoarele cartiere:

Centru                       Mărășești

Piața                           Tineretului

Buhoci                        Malu

Cuciur                         Cașin

Parc                             Victor Babeș

 • Teritoriul administrativ al orașului cuprinde:

Orașul rezidențial

454,16 ha

Platforma industrială

1.011 ha

Platforma industrială orășenească

74,25 ha

1989
 • 9 decembrie: vernisajul mozaicului “Preludii” (mozaic în marmură cu temă sportivă) din incinta Sălii de gimnastică, de Constantin Berdilă;
 • 29 august: s-a facut sfințirea mănăstirii Bogdana după terminarea lucrărilor de restaurare
 • 9-10 decembrie: Zilele Culturii Călinesciene, ediția a XXI-a, a avut loc, în formula restrânsă, sfidând hotărârea de conjuctură politică a Consiliului Județean de Cultură și Educație Socialistă de a se desfășura o dată la doi ani.

Documentele (foto, video, PDF) pot fi trimise pe adresa: lilibalcanasu@onestipedia.ro / Pentru transmitere mesaj și contact telefonic, completați formularul: